Algemene voorwaarden

Bouwproducten

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Bouw- en Afbouwmaterialen

B2B: 

Brentjens bouwproducten is onderdeel van Brentjens' Handelsonderneming B.V.. Leveringen geschieden volgens de algemene Hibin verkoop- en leveringsvoorwaarden Bouw- en Afbouwmaterialen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

Voor de volledige versie verwijzen we je naar onderstaande link: http://www.hibin.nl/bestanden/pdf/AVLB-digitaal.pdf


B2C: ('C' staat voor natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf)

Brentjens bouwproducten is onderdeel van Brentjens' Handelsonderneming B.V.. Leveringen geschieden volgens de algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn totstandgekomen in december 2003 in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Co√∂rdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2004. 

Voor de volledige versie verwijzen we je naar onderstaande link: http://www.hibin.nl/bestanden/pdf/Consumentenvoorwaarden-def.pdf


Afbouwsystemen

Algemene voorwaarden Brentjens' Handelsonderneming B.V.  h.o.d.n. Brentjens afbouwsystemen. 

Brentjens afbouwsystemen is onderdeel van Brentjens' Handelsonderneming B.V..  

Voor de volledige versie klik op deze link: https://brentjens.nl/Uploads/Files/160138_20161208_Alg_vw_Afbouw.pdf