Promat

Promat is gespecialiseerd in bouwkundige brandpreventie. Een breed assortiment van brandveilige kwaliteitsproducten wordt ontwikkeld en geproduceerd. Wij bieden u producten, geteste constructies en bovenal kennis.

Calsiumsilicaatplaat
Onbrandbaar en waterbestendig