Ruwbouw

Brentjens bouwproducten organiseert en realiseert efficiënt uw ruwbouwprojecten waarbij u centraal staat.
Door beide partijen vroeg in het bouwproces te laten samenwerken vindt integratie plaats waarmee kosten kunnen worden gereduceerd.